TERVETULOA VERSOPARTIOON

Laajuus: Voidaan pitää 1-4 tunnin jaksona tarpeiden mukaan.

Kuvaus: Antaa perustiedot Versopartiotoiminnasta.

Tavoitteet: Kertoa tiivistetysti – esim. vanhemmille / vastuutehtävistä kiinnostuneille / muuten vain kiinnostuneille – minkälainen kerhotyömuoto versopartio on.

Keskeinen sisältö: 1) Mitä partio on? 2) Versopartion erityispiirteet. 3) Partio osana vapaaseurakunnan työtä.

Muuta: Tällä hetkellä versosihteeri voi tulla pitämään ko. jakson seurakuntaan / lippukuntaan joko arki-iltana tai jonakin viikonlopun hetkenä. Sisällön painotukset ja laajuus sovitaan etukäteen tarpeen mukaan.

VERSOTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Laajuus: Sovitaan yhdessä riippuen siitä, millä tasolla halutaan lähteä liikkeelle.

Kuvaus: a) konsultointi, mitä on aloittaa versopartiotyö b) konsultointi, miten aloittaa versopartiotyö

Tavoitteet: a) pohtia yhdessä mitä versopartiotyö antaisi ja vaatisi seurakunnassa b) suunnitella yhdessä versopartion käynnistäminen seurakunnassa

Keskeinen sisältö: Sisältö räätälöidään seurakunnan tarpeiden mukaan

Muuta: Tällä hetkellä versosihteeri voi tulla pitämään ko. jakson seurakuntaan / lippukuntaan joko pitkänä arki-iltana tai jonakin viikonlopun hetkenä.

Versosihteeri (tai muu kouluttaja) tulee pyydettäessä pitämään

a) mitä kaikkia mahdollisuuksia versopartiotoiminta antaisi seurakunnalle ja kuinka sen voi organisoida alussa helposti

 • Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kokonaisuus tällä hetkellä ja sen kehittämisen suuntaviivat (tarvitaan apua seurakunnasta)
 • Mitä partio on ja versotoiminnan erityispiirteet – mm. kaksoisjäsenyys
 • Versopartiotoiminnan perusperiaatteita – mm. eettiset periaatteet
 • Versopartiotoiminnan sovittamisesta osaksi seurakunnan lapsi- ja nuorisotyötä
 • Partiotoiminnan ikäryhmät, perusrakenne ja partio-ohjelma (malli ”2010”)
 • Mitä käytännön vaatimuksia oikeasti on ryhmänvetäjille
 • Koloillan mallirakenne, millä tavalla se on palasteltu ja palaset on helppo suunnitella
 • Miten jakaa tehtävät vetäjien kesken ja pitää sen mukaan
 • Tuen järjestäminen vastuuhenkilöille
 • versopartiotyön hengelliset tavoitteet

b) suunnittelupäivän siitä, miten versopartiotoiminta käynnistetään esim. yhden sudenpentulauman (7-9 -vuotiaita lapsia) osalta

 • tarvittaessa a-osiosta tarpeelliset osat
 • Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kokonaisuus tällä hetkellä ja sen kehittämisen suuntaviivat (tarvitaan apua seurakunnasta) joka tapauksessa
 • Versopartiotoiminnan sijoittaminen seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön
 • Turvallisuus partiossa
 • Yhden sudenpentulauman käynnistämiseen tarvitaan kaksi täysi-ikäistä henkilöä, jotka ovat valmiita olemaan laumansa kanssa koloillan (tai retken) kerran viikossa.
 • Täysi-ikäinen henkilö osaa varmasti ne taidot, joita sudenpentujen kanssa toimittaessa tarvitaan.
 • Versomateriaaleissa on mm. valmis suunnitelma aloittavan sudenpentulauman syksyn ohjelmaksi – valmis paketti leikkejä ja tarinoita myöten!
 • Suunnittelupäivässä sovitaan koko talveksi ”jatkovierihoidosta” vastuullisille johtajille – esim. kuukausittaiset tapaamiset ja suunnitelmien tarkistukset sekä tehdään kouluttautumissuunnitelma

VERSO-ROK'IT

Laajuus: Kukin rupeama kestää viikonlopun (pe-su)
Kuvaus: Nuorten 13-15 -vuotiaiden ryhmänohjaajakoulutus (ROK)
Tavoitteet: ROK0 = varmistaa tulijan taidot varsinaiseen koulutukseen ROK1 & ROK2 = Varsinainen ryhmänohjaajakoulutus

Keskeinen sisältö: ROK 0 = valmistavat tiedot ja ROK1 & ROK2 Suomen Partiolaisten ryhmänohjaajakoulutusohje (2015) versotiedoilla lisättynä

Muuta: Koulutukset pidetään yhtaikaa elokuun lopussa Kiponniemessä leiriolosuhteissa = ulkona. Osanottomaksuun saa tukea, jos esim. lippukunta ei pysty maksamaan osanottomaksua. Myös lippukunta voi itse järjestää ROK-koulutuksen samoajilleen. Monet partioaluejärjestöt järjestävät ROK-kursseja.

Versot järjestävät elokuun lopulla vuosittain kolme RyhmänOhjaajaKoulutus -osiota:

ROK0 = vähintään 13-vuotiaille valmistava osuus varsinaiseen ROK-koulututukseen, jossa käydään läpi perusasioita, jotka on hyvä hallita tultaessa varsinaiseen ROK-koulutukseen. Osanottomaksu 10€/hlö.

 • KURSSILAISILLE SISÄMAJOITUS
 • kurssilaiset tekevät ruoan itselleen ja kouluttajille retkikeittimillä
 • Majoitteiden pystytykset
 • Perussolmut ja niiden käyttö
 • Perusleiritaidot – katokset, pöydät, penkit ja muut leirivartiorakennelmat
 • jokamiehenoikeudet
 • Suunnistamisen aakkoset

ROK1 = vähintään 14-vuotiaille Suomen Partiolaisten ROK-koulutusohjeen mukainen osuus, jossa paino on käytännön asioilla. Osanottomaksu 30€/hlö.

majoittuminen sisätiloissa
kurssilaiset tekevät ruoat itselleen ja kouluttajilleen keittiövartiokalustoilla
01 Samoajajohtajan oikeudet ja velvollisuudet
02 Ikäkausien ominaispiirteet
03 Ryhmän vaiheet
04 Ryhmäytyminen
05 Ryhmähenki
06B Partiomenetelmä lyhyesti
09A Mallikoloillan suunnittelu
09B Mallikoloilta live
09C Palaute live koloillasta
10 Partiopestin ydin
13 Leikkihetki
14 Lippukunnan käytänteet
15 Ajanhallinta
16 Hartaudet ja paussit
18 Turvallisuus partiossa
kurssipalaute
kotitehtävät talvelle
Numerot viittaavat SP:n ROK-ohjeen lukuihin

Seuraavana talvena on pari kotitehtävää, jotka on raportoitava ennen seuraava kurssiosiota – MUISTA!

OK2 = vähintään 15-vuotiaille Suomen Partiolaisten ROK-koulutusohjeen mukainen osuus, jossa paino on syventävillä asioilla. Osanottomaksu 30€/hlö.

majoittuminen puolijoukkueteltoissa kaminan kanssa (kipinävuorot)
kurssilaiset tekevät ruoat itselleen ja kouluttajilleen keittiövartiokalustoilla
00 Versot, Polku316, PTK
06B Partiomenetelmä lähemmin
07 Partio-ohjelma
08 Toimintasuunnitelman tekeminen
10 Pestikeskustelu
12 Johtaminen eri tilanteissa
13 Leikkihetki
17A Samoajajohtajan retkitaidot -kartoitus
17B Suunnituskertaus
17C Retkitaitorastit
18 Turvallisuusohjeet ja Turvallisesti yhdessä
19 Retken järjestäminen
20 Johtamisen haasteeet – mitä teen, kun …
XX Jatkouluttautuminen ja kurssipalaute

Kurssitodistusten jakaminen, kun ROK1 ja ROK2 suoritettu
–> Molempien jaksojen jälkeen on mahdollisuus toimia kaikilla ROK-osioilla kurssivartionjohtajana tai tietyissä tilanteissa myös kouluttajana.


VERSOJOHTAJAPÄIVÄT

Laajuus: Viikonloppu syksyllä – varsinainen ohjelma la-su

Kuvaus: Partiotoimikunta vastaa siitä, että syksyisin järjestetään versojohtajille viikonlopun virkistymis- ja koulutustapahtuma. Järjestäjänä voi olla joko paikallinen lippukunta tai partiotoimikunta itse.

Tavoitteet: 15-vuotta täyttäneille versojohtajille koulutus- ja virkistäytymisviikonloppu

Keskeinen sisältö: Partiomaisessa ympäristössä kouluttautumista, yhteistä toimintaa ja aikaa vaihtaa kuulumisia versojohtajien kesken

Muuta: Perinteisesti jossakin kohtaa tapahtumaa Versokäräjät, jossa käydään läpi mennyt versovuosi sekä sovitaan seuraavan versovuoden yhteisistä tapahtumista ja ajankohtaisista asioista.