Sujuvan ja ennen kaikkea syömislämpöisen aterian pohjana on ennakkovalmistelut ja valmistusjärjestyksen miettiminen valmiiksi. Näin on erityisesti kun ateria koostuu useasta osasta.

Christian Kivimäki