Vaeltaminen tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. Yhteistä lienevät puitteet: omin voimin upeassa ympäristössä liikkuminen ja se että mukana kuljetetaan rajallinen, mutta riittävä määrä tavaraa liikkumisen onnistumiseksi. Näiden lisäksi eri vaeltajat kokevat riemua erilaisista asioista: maisemista, kanssavaeltajien seurasta, vapauden tunteesta, luonnon läheisyydestä, hiljaisuudesta tai vaellustaitojen karttumisesta, selviytymisen tunteesta – tai näistä kaikista.

Moni haluaa jakaa erikseen retkeilyn ja vaeltamisen. Tarkkoja määritelmiä ei tietysti ole, mutta voisi sanoa, että vaeltamisessa korostuu omavarainen matkan taittaminen kun taas retkeily saatetaan mieltää käsittämään lyhyempiä matkoja ja retkeilypalveluiden hyödyntämistä. Tunturilapissa vaeltaminen on vielä oma lukunsa, johon vaikuttaa paljon eteläistä Suomea ankarammat sääolosuhteet ja erämaat, joissa on vähän ihmisiä ja palveluita. Myös etäisyydet ovat pidempiä.

Versovaellus 2017-sivujen yhteydessä on haastateltu joitakin tuttuja versoja siitä miksi he vaeltavat. Uusia ”vaelluskasvoja” esitellään joka kuukausi. Sinäkin voit miettiä mitkä asiat vaeltamisessa houkutteleisivat ja millaisia asioita tekisit mielelläsi vaelluksella.

Christian Kivimäki