Partioliike syntyi Englannissa vuonna 1907. Sen perustaja Robert Baden-Powell loi partiokasvatuksen yhdistämällä leikin ja vakavamman toiminnan.

Partiointi on alusta lähtien pitänyt sisällään ulkoilua, retkeilyä, yhdessäoloa ja itsensä kehittämistä.

Ensimmäinen partioleiri pidettiin Brownsea’n saarella 1.-8.8.1907 ja tästä katsotaan partioliikkeen alkaneen. Alusta alkaen Baden-Powell ei halunnut siitä pelkästään yläluokan lasten harrastusta, vaan ensimmäiselle leirille valittiin poikia eri sosiaaliluokista ja maalta sekä kaupungista.

Baden-Powell kirjoitti 1908 kirjan Scouting for Boys, joka oli menestys. Partioliike alkoi levitä itsestään ja syntyi nuorisojärjestöistä riippumattomia nuorisojoukkoja. Aluksi partio-ohjelma oli suunnattu 11 vuotta täyttäneille pojille, mutta 1914 tehtiin nuoremmille sudenpentuohjelma. Jo 1909 ilmestyivät ensimmäiset tyttöpartiolaiset ja heitä varten perustettiin liike, jonka johtoon aluksi tuli Robert Baden-Powellin sisar Agnes. Robert Baden-Powell korjasi Sudenpentuohjelmaa ja uudistettu ohjelma The Wolf Cub’s Handbook julkaistiin 1916. Pohjalla oli paljon ajatuksia Rudyard Kiplingin Viidakkokirjasta. Varsin nopeasti tyttöpartiota johto Robert Baden-Powellin vaimo Lady Olave Baden-Powell. Vaeltajatoiminta tuli mukaan 1918.

Näin alkanut nuorisoliike on tänä päivänä maailmanlaajuinen. Partiotoiminnassa on mukana myös runsaasti aikuisia. Partiolaisia on noin 38 miljoonaa 156 eri maassa. Maailmanlaajuisesti poikapartiolaiset ovat organisoituneet: World Organisation of Scouts Movement (= WOSM). Tyttöpartiolaiset ovat organisoituneet maailmanlaajuisesti: World Association of Girl Guides and Girl Scouts (= WAGGGS). Maailmanlaajuisesti partiossa tytöt ja pojat eivät ole yhdistyneet, kuten kahdesta organisaatiosta voi päätellä.

Partioliike Suomessa

Suomessa partiotoiminta alkoi vuonna 1910. Vuonna 1972 tyttöjen ja poikien partiojärjestöt yhdistyivät ja saivat nimekseen Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf. Tänä päivänä Suomessa on n. 65 000 partiolaista ja lippukuntia on n. 800.

Partio on kasvamista

Partiotoiminnan tarkoitus on auttaa nuorta ihmistä kasvamaan, kehittymään ja elämään tasapainossa Jumalan, oman itsensä, toisten ihmisten ja elinympäristönsä kanssa. Tavoitteena on itsenäisesti ajatteleva, aktiivinen ja vastuuntuntoinen kansalainen.

Partio edistää…

uskollisuutta omaa maata kohtaan
kansainvälistä yhteisymmärrystä
palvelemista
toisten ihmisten kunnioittamista
vastuun kantamista
terveitä elämäntapoja
luovuutta

Partion periaatteet

Partiointi on vapaaehtoista, avointa kaikille, itsenäistä ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta, kansainvälistä.

Partion ihanteet

Partioihanteet ovat toiminnan perusta. Partiolaisen ihanteet ovat vuoden 2008 loppuun olivat:

kehittää itseään ihmisenä
kunnioittaa toista ihmistä
auttaa ja palvella muita
tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa
rakastaa ja suojella luontoa
olla uskollinen ja luotettava
rakentaa ystävyyttä yli rajojen
etsiä elämän totuutta

Marraskuussa 2008 päivitetyt ihanteet on porrastettu ikäkausien mukaan:

Sudenpennut

kunnioittaa toista ihmistä
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä

Seikkailijat

kunnioittaa toista ihmistä
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
olla luotettava

Tarpojat

kunnioittaa toista ihmistä
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
olla luotettava
rakentaa ystävyyttä yli rajojen

Samoajat

kunnioittaa toista ihmistä
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
olla luotettava
rakentaa ystävyyttä yli rajojen
tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen

Vaeltajat (ja aikuiset)

kunnioittaa toista ihmistä
rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
olla luotettava
rakentaa ystävyyttä yli rajojen
tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
kehittää itseään ihmisenä
etsiä elämän totuutta

Partio on …

retkiä
leirejä
vaelluksia
tempauksia
kilpailuja
keskusteluja
palvelua
leikkejä
lauluja
kursseja
koulutusta
askartelua

Partio on kaikenikäisille

Partiolippukunta muodostuu 5 – 15 partiolaisen pienryhmistä. Iän perusteella partiolaiset jakaantuvat seuraavasti:

Sudenpennut 7-9 -vuotiaita
Seikkailijat 10-12 -vuotiaita
Tarpojat 12-15 -vuotiaita
Samoajat 15-17 -vuotiaita
Vaeltajat 18-21 -vuotiaita
Aikuiset yli 22 -vuotiaita

Partiolupaus

”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa ikäkauden ihanteita ja olla avuksi toisille.” (vuoden 2010 versio)

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa ikäkauden ihanteita joka päivä.” (vuoden 2020 versio)

ikäkauden = tähän tilalle laitetaan sen ikäkauden nimitys, jonka alussa ollaan antamassa lupausta. Eli lupaus joka kerta muuten sama sanasta sanaan.

Partiotunnus

Ole valmis

Lisätietoja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry/rf’