Versot eli versopartiolaiset ovat suomalaisia partiolaisia, jotka toimivat paikallisen vapaaseurakunnan yhteydessä. Noin 80% suomalaisista partiolippukunnista toimii paikallisen evankelisluterilaisen seurakunnan yhteydessä, mutta versopartiolippukunnat ovat osa paikallisen vapaaseurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyötä. Kun monet partiolippukunnat toimivat irrallaan taustayhteisöstään, versolippukunnilla on tavoitteena toimia oman seurakuntansa yhteydessä ja tehdä yhteistyötä tavalla tai toisella seurakunnan kanssa. 

Vapaaseurakunnat ovat Suomen Vapaakirkon paikallisia toimintapisteitä. Valtakunnallisesti Versojen yhteistyötä koordinoi Suomen Vapaakirkon Nuoret ry (näillä sivuilla lyhyesti SVN).

Versot ovat suomalaisia partiolaisia

SVN:llä on toimisto Tampereella Teopoliksessa ja partiotyötä organisoi PTK eli partiotoimikunta. Ensimmäinen Versolippukunta perustettiin Tampereelle vuonna 1929, josta lasketaan versopartiotoiminnan käynnistyneen. Nykyään Versoja on noin 650 likimain 13 paikkakunnalla. Parhaimmillaan 1996 jäsenmaksunsa maksaneita versoja oli reilut 1800 partiolaista. 

Paikalliset versolippukunnat kuuluvat alueelliseen partiopiiriin niinkuin muutkin partiolippukunnat ja tätä kautta Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry -rf:ään, jonne he maksavat myös jäsenmaksunsakin. Suomen Partiolaiset ry:n kautta Versot kuuluvat maailmanlaajuiseen partioliikkeeseen (WOSM ja WAGGGS).

Mistä Versot tunnistaa?

Versot tunnistaa tummahkonvihreästä partiohuivista, joka otettiin käyttöön 1979. Osalla versolippukunnista huivin takakulmassa oma lippukuntatunnus. Versoilla on partiopuseron oikean etutaskun keskellä kankainen SVN:n logo. Tällä hetkellä kaikki suomalaiset partiolippukunnat, joiden nimi päättyy sanaan ”Versot”, kuuluvat tähän samaan versojoukkoon. Josakin vaiheessa on ollut myös muita lippukuntia, joiden nimi on päättynyt versot-sanaan, mutta ne ovat vaihtaneet nimensä joksikin muuksi. 

Lähes kaikissa versolippukunnissa on käytössä sininen partiopusero.

Versojen toiminta

Lippukuntatoiminnan lisäksi Versoilla on vuosittain mm. yhteinen partiotapahtuma ”Hiljaiset päivät” maalis-huhtikuussa. Tämän lisäksi Versot osallistuvat partiopiirien ja Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin. Versot järjestävät noin joka kolmas vuosi valtakunnallisen partioleirin, jota he kutsuvat versoleiriksi. Versoilla on oma ryhmäjohtajakoulutus (ROK) huhtikuussa ja johtajapäivät syksyllä. Joinakin vuosina on järjestetty kesällä myös yhteinen vaellus Lapissa. Enemmän tietoa toiminnasta Tapahtumat-välilehdellä. 

Elämän totuuden etsiminen

Versojen toimintaan kuuluu oleellisena osana elämän totuuden etsiminen. Tämä näkyy ryhmien ohjelmassa – versojen mielestä luonnollisella tavalla. Versoissa hengellinen elämä ymmärretään kuuluvan normaaliin elämään ja se eletään arkielämän kautta. Mottomme on

Versot – yhteinen polku kasvuun Jumalan askelissa